Diarrhoea

Diarrhoea หรือ ท้องเสีย

คือความเปลี่ยนแปลงของอุจจาระที่ต่างออกไปจากที่มันควรจะเป็น เช่น นิ่มเหลว ไม่เป็นรูปร่าง และมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าปกติ รวมไปถึงการขับถ่ายที่บ่อยจนเกินไป

Gut หรือ ลำไส้
คืออวัยวะหลักที่ส่งผลต่อลักษณะของอุจจาระมากที่สุด โดยพื้นที่ของลำไส้ถูกขยายออกให้มากขึ้นด้วยส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายนิ้วมือเล็กๆจำนวนมากที่เรียกว่า Villi (วิลไล) และ Microvilli (ไมโครวิลไล) โดยการที่ Microvilli จะเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการย่อยและการดูดซึมสารอาหารของลำไส้ และส่วนที่เว้าลึกเป็นหลุมลงไปจะใช้เพื่อสร้างของเหลวที่เกี่ยวข้องต่างๆ เรียกบริเวณหลุมนี้ว่า Crypt(คลิป)ท้องเสีย เกิดจากการที่ลำไส้ถูกรบกวนจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และสาเหตุก็มีมากมายรวมทั้งสามารถเกิดพร้อมกันได้มากกว่าสาเหตุเดียว

Osmotic Diarrhea
คือ ท้องเสียที่เกิดจากลำไส้ปล่อยของเหลวเข้าสู่ทางเดินอาหารมากกว่าปกติ ซึ่ง อาจจะเกิดจากการที่ Microvilli ถูกทำลายส่งผลให้พื้นที่ในการดูดซึมของเหลวจากลำไส้เข้าสู่ร่างกายได้น้อยลง (Malabsorption) หรือ อาจจะเกิดจากการที่ลำไส้ย่อยอาหารได้ไม่ดีพอจะถูกดูดซึม(maldigestion) ซึ่ง อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทจะส่งผลต่อปริมาณของน้ำที่จะออกมากับอุจจาระมากกว่าอาหารประเภทอื่น และมักพบว่า การอดอาหารชั่วคราว(fasted) จะทำให้อาการท้องเสียจากสาเหตุนี้ดีขึ้น

Secretory Diarrhea

ความผิดปกติของ Crypt ที่ผลิตของเหลวและขับออกสู่ลำไส้มากผิดปกติ โดยมักเป็นสาเหตุของการท้องเสียแบบเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ซึ่งการอดอาหารชั่วคราวจะไม่ทำให้อาการท้องเสียชนิดนี้ดีขึ้น และอาจพบสาเหตุจากการที่ระบบไหลเวียนโลหิตดำสูงผิดปกติหรือระบบน้ำเหลืองบริเวณผนังลำไส้อุดตันทำให้ของเหลวไหลย้อนกลับเข้าสู่ลำไส้ หรือ การอักเสบของเซลเยื่อบุลำไส้ (Epitheliel cells) ทำให้ไม่สามารถกักเก็บของเหลวเอาไว้และไหลเข้าสู่ลำไส้มากผิดปกติ รวมไปถึงสาเหตุจากการได้รับสารพิษ (enterotoxins), ฮอร์โมนของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ, ฮอร์โมน prostaglandin, การถูกกระตุ้นของระบบประสาทกลุ่ม Parasymphathetic, สารกลุ่ม Serotonin, หรือการได้รับยาระบายต่อเนื่องเป็นเวลานาน

นอกจากนี้ ยังพบสาเหตุของท้องเสียได้จากการที่เยื่อบุลำไส้สูญเสียโปรตีนขนาดใหญ่หรือเสียเลือด (increased permeability) ความผิดปกติของการเคลื่อนที่ของลำไส้ (altered motility) รวมถึง การใช้ยากลุ่ม anticholinergics ที่เพิ่มการเคลื่อนตัวของสสารในลำไส้

...................................................................................................................................................................................................................

จะเห็นได้ว่า สาเหตุของการเกิด “ท้องเสีย” มีได้จากมากมายหลายอย่างและส่วนใหญ่จะมาจากความอ่อนแอของเยื่อบุลำไส้และ Microvilli ดังนั้น การดูแลความแข็งแรงของระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะ Microvilli จึงเป็นปราการสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาในสัตว์เลี้ยงได้

BEC Orego สารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับลำไส้ด้วยการกระตุ้นการสร้างและผลัดเซลใหม่ของเยื่อบุลำไส้และ Microvilli ให้แข็งแรงและพร้อมต่อการทำงานอยู่เสมอ ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากสารสกัดใบออริกาโน ที่ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลเยื่อบุเก่า กระตุ้นความอยากอาหาร และ ยังมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ส่งผลเสียต่อลำไส้ รวมทั้ง ไม่เป็นสารตกค้างหรือก่อผลค้างเคียงจากการใช้ยาหรือสารเคมี

- ปลอดภัยเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำดื่มสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ทานน้ำตามปกติ

- สามารถใช้ได้ทุกวัน ทุกวัย รวมทั้งลูกสัตว์ที่มีปัญหาท้องเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ

- สามารถใช้กระต่ายได้ เพราะไม่มีผลต่อแบคทีเรียจำเป็นที่กระต่ายใช้ในการย่อยอาหาร
 

...................................................
บทความโดย : สพ.ญ.พิชญาภา  ชมแก้ว

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry