SPLINTS and REHABILITATION

Product Information

อุปกรณ์สำหรับการทำเฝือก ทั้งแบบสำเร็จพร้อมใช้ได้ทันที ใช้ง่าย สะดวก รวมไปถึงเฝือกน้ำร้อนที่สามารถปรับรูปแบบได้ตามสรีระของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ในหมวดนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับพยุงข้อต่อเพื่อลดความเจ็บปวดและทำให้สัตว์เคลื่อนไหวได้ในท่าทางปกติ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดให้สัตว์เลี้ยงด้วย

12