DIAGNOSTIC EQUIPMENT

Product Information

ชุดตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย เรามีทั้ง ชุดตรวจลำไส้อักเสบ ชุดตรวจไข้หัด ชุดตรวจลิวคีเมียในแมว นอกจากนี้ยังมีชุดเพราะเชื้อรา และแถบทดสอบปัสสาวะ ที่ใช้ง่าย สะดวก สำหรับสัตวแพทย์เพื่อใช้ในการประเมินเบื้องต้นก่อนทำการรักษา

1