Our Blog

Reduce infection urethral catheterization

การสวนปัสสาวะเป็นหัตถการที่ทำเป็นประจำในสุนัขและแมว และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ โดยจากการศึกษาพบว่ามีสัตว์ป่วยมากกว่า 50% มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหลังจากการสวนท่อปัสสาวะ 4 วัน

Read More >

Reduce urine strip erroes

สารบางชนิดจะตกตะกอนเมื่อนำตัวอย่างไปแช่เย็น ส่งผลให้การตรวจได้ผลที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นควรตรวจทันทีหลังเก็บตัวอย่างภายใน 30 นาที

Read More >

Dermatophytosis diagnisis

Fact เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Dermatophyte

Read More >

Ringworm for owner

เชื้อรา Dermatophyte เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) ในคนจะรู้จักในชื่อ โรคกลาก เป็นโรคที่สามารถรักษาได้

Read More >

Tapper point VS Reverse cutting

ชนิดของเข็มเย็บแผลมีผลต่อความสำเร็จในการผ่าตัด เช่นเดียวกับชนิดของวัสดุเย็บ การเลือกชนิดเข็มเย็บไม่เหมาะสมต่อเนื้อเยื่อ สามารถเพิ่มการทำลายเนื้อเยื่อ และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น การหายของแผลผ่าตัดที่ช้าลงได้

Read More >

Suture storage

การจัดเก็บวัสดุเย็บที่ไม่ถูกวิธี นอกจากจะทำให้คุณภาพของวัสดุเย็บเสื่อมลงแล้วยังอาจทำให้เกิดการหยิบวัสดุเย็บผิดขณะผ่าตัด ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาแผลแตกหลังผ่าตัดได้ วันนี้ทาง BEC จะมาแนะนำวิธีการจัดเก็บวัสดุเย็บให้ปลอดภัย หยิบง่าย ใช้สะดวกกันค่ะ

Read More >

Surgical item

การผ่าตัดในสัตว์จำเป็นต้องมีการวางยาสลบ ซึ่งการวางยาสลบทุกครั้งก็จะมีความเสี่ยง ยิ่งใช้เวลานานความเสี่ยงจะยิ่งมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีเวชภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การผ่าตัดสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ใช้เวลาในการผ่าตัดลดลง

Read More >

Suture choice

ในการผ่าตัดทุก Procedure มักจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่ออย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป

Read More >

Considerations for suture select

ในปัจจุบันวัสดุเย็บมีมากมายหลายประเภท ซึ่งแต่ละโรงพยาบาล หรือคลินิกมีการเลือกใช้วัสดุเย็บที่แตกต่างกันไปตามความชอบ และความถนัดของคุณหมอ

Read More >