ขั้นตอนการวัดความดัน ด้วยเครื่องวัดความดัน Ultrasonic Doppler(PARKS Model 811-BL)

เครื่องวัดความดัน Ultrasonic Doppler 

เป็นอุปกรณ์ที่นิยมในการใช้วัดความดันในงานปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

โดยขั้นตอนการใช้งาน Ultrasonic Doppler นั้นไม่ซับซ้อน มีความแม่นยำ รวมถึงค่าความดันที่วัดได้นั้นมีความน่าเชื่อถือ

 

ขั้นตอนในการวัดความดันด้วยเครื่อง Ultrasonic Doppler PARKS Model 811-BL 

ขั้นตอนที่  1

ให้สัตว์เลี้ยงทำการนอนตะแคงข้าง โดยจับให้สัตว์นอนอย่างช้า ๆ และเบา ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด เมื่อสัตว์ทำการนอนตะแคงแล้ว ให้จับสัตว์อยู่ในท่านอนอย่างเบา ๆ ประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้สัตว์ผ่อนคลาย ในระหว่างนี้ให้ทำการเตรียมเครื่องวัดความดัน และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้พร้อม

ขั้นตอนที่  2

 

 

 

ทำการวัดเส้นรอบวงของขาสัตว์ข้างที่ต้องการจะใส่ Cuff  โดยทำการวัดด้วยสายวัด (ขนาดเป็นเซนติเมตร)

 

 

 

ซึ่ง Cuff ที่จะเลือกใช้นั้นจะต้องมีความกว้างของ Cuff อยู่ที่ 40% ของขนาดเส้นรอบวงขาของสัตว์ในกรณีของสุนัข และ 30% ของขนาดเส้นรอบวงขาในกรณีของแมว 

 

 

 

เมื่อเลือก Cuff แล้ว ทำการวาง Cuffลงบนขาของสัตว์ตำแหน่งเดียวกับที่ทำการวัดเส้นรอบวง โดยให้ด้านของ Cuff ที่โป่งพอง (bladder) อยู่ติดกับผิวหนัง และให้ตำแหน่งของเส้นเลือดอยู่ตรงกลางbladder (วงกลมสีแดง) เมื่อเส้นเลือดอยู่ในตำแหน่งแล้วให้ทำการพัน Cuff รอบขา

 

 

 

โดยให้แถบสีขาวที่อยู่ตรงขอบของ Cuff (สี่เหลี่ยมยาวสีแดง) อยู่ในขอบเขตพื้นที่ของ Cuff ที่กำหนดไว้ (สี่เหลี่ยมสีเขียว) ซึ่งจะทำให้ Cuff พันรอบขาได้แน่นพอดี (ตามรูป) ซึ่งถ้าแถบสีขาวไม่อยู่ในขอบเขตดังกล่าวจะทำให้ Cuff หลวม หรือแน่นเกินไป ส่งผลให้ค่าความดันที่วัดผิดพลาดได้

 

ขั้นตอนที่  3

 

 

เมื่อพัน Cuff เรียบร้อย ให้ทำการโกนขนที่ตำแหน่งฝ่าเท้าของสัตว์ข้างเดียวกันกับที่เราทำการพัน Cuff ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะใช้ Probe ในการตรวจวัด

 

 

 

จากนั้นนำ Sphygmomanometer มาเสียบกับสายของ Cuff โดยค่าที่แสดงจะต้องอยู่ที่ 0 mmHg พร้อมกับนำ Probe เสียบเข้ากับเครื่อง Doppler

 

ขั้นตอนที่  4

 

 

ทำการเปิดเครื่อง Doppler และปรับเสียงให้ดังพอเหมาะ (สามารถใช้หูฟังเสียบเข้ากับเครื่อง Doppler ในการฟังได้เพื่อไม่ให้เสียงจากเครื่อง Doppler ดังจนทำให้สัตว์ตกใจ) จากนั้นบีบเจลอัลตราซาวด์ที่ตำแหน่งด้านเว้าของหัว Probe ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มี Sensor  รับสัญญาณ

 

 

 

นำหัว Probe ไปแตะที่ตำแหน่งเส้นเลือดฝ่าเท้าของสัตว์ที่โกนขนไว้ก่อนหน้า ทำการเคลื่อนหัว Probe จนกว่าจะได้เสียงการไหลของเลือดในเส้นเลือด หรือ Whooshing Sound

 

 

 

เมื่อได้ยินเสียงแล้ว ให้ใช้เทปพันรอบหัวหัว Probe ไว้แน่นพอประมาณ โดยให้เทปเหลือปลายไว้พันสาย Probe 

 

 

 

จากนั้นนำสาย Probe พันอ้อมปลายเท้าสัตว์ไปยังอีกด้าน และใช้ปลายเทปที่เหลือไว้พันสาย Probe

 

ขั้นตอนที่  5

 

 

ทำการบีบ Sphygmomanometer จน bladder เกิดการพองตัว พร้อมกับฟังเสียง โดยทำการบีบจนไม่ได้ยินเสียง Whooshing Sound ดูค่าที่หน้าปัดSphygmomanometer และทำการบีบเพิ่มจากค่านั้นไปอีก 20 mmHg

 

 

จากนั้นทำการหมุนปุ่มปล่อยลมที่ Sphygmomanometer อย่างช้า ๆ เพื่อให้ Cuff ค่อย ๆ ทำการคลายตัว พร้อมกับฟังเสียง และสังเกตค่าของ Sphygmomanometer เมื่อค่าอยู่ในตำแหน่งที่เริ่มได้ยินเสียง Whooshing Sound ค่านั้น คือ ค่าของความดันเลือดที่หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวให้เลือดผ่านเส้นเลือด Aorta หรือ Systolic Blood Pressure (ในกรณีที่ทำการหมุนปุ่มปล่อยลมเร็วเกินไปจะส่งผลให้ค่าของ Sphygmomanomer ที่เริ่มได้ยินเสียง Whooshing Sound อาจจะผิดพลาด  ซึ่งส่งผลให้ค่า Systolic Blood Pressure ผิดพลาดตามมาได้)

 

 

ขั้นตอนที่  6

 

เมื่อได้ค่า Systolic Blood Pressure แล้ว ให้ทำการวัดตามขั้นตอนที่ 5 อีก 3 ถึง 5 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย จะได้ค่าของ Systolic Blood Pressure ที่แม่นยำมากขึ้น

 

...................................................
บทความโดย : น.สพ.พุทธาพงศ์ เกียรติธรรมลาภ

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry