“เราจะเป็นองค์กรที่ดีกว่าในธุรกิจสัตวแพทย์”

บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (บีอีซี)

ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์สัตวแพทย์ เครื่องมือสัตวแพทย์ และมุ่งมั่นจัดหาอุปกรณ์สัตวแพทย์ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมาตราฐานตามที่กำหนดไว้ 
......................................

BEC เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2538 โดยกลุ่มสัตวแพทย์ที่มุ่งมั่นต้องการให้วงการงานสัตวแพทย์ไทยได้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสัตวแพทย์ใช้ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ บีอีซีถือเป็นหนึ่งในผู้เริ่มบุกเบิกการจัดหาอุปกรณ์สัตวแพทย์และเครื่องมือ สำหรับ สัตวแพทย์ คลินิก และโรงพยาบาลสัตว์ ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ให้กับวงการสัตวแพทย์ไทย และปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในบีอีซียังขยายไปสู่วงการสัตวแพทย์ในต่างประเทศอีกด้วย

จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 28 ปีแล้วที่เรายังคงยึดมั่นในหลักการการของบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่ว่า

"เราจะเป็นองค์กรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่า ในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

 

 

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

 

วันจันทร์ - วันศุกร์

08:30 -  17:00