เช็คอาการเสี่ยง COVID-19

ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ถ้าหากเริ่มแสดงอาการ จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไป แต่ถ้าใครเคยได้รับความเสี่ยงเช่น สัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวจีน หรือเพิ่งกลับมาจากประเทศที่ไวรัส COVID-19 ระบาดกลุ่มประเทศเสี่ยง ควรพักสังเกตอาการตัวเองให้ดี ถ้ามีภาวะเสี่ยงติด COVID-19 ควรรีบไปพบแพทย์