เชื้อรา Dermatophyte ในสุนัขและแมวที่เจ้าของควรรู้

คนก็สามารถติดเชื้อรา dermatophyte ได้นะ

เชื้อรา Dermatophyte เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) ในคนจะรู้จักในชื่อ โรคกลาก เป็นโรคที่สามารถรักษาได้  

- เลี้ยงหลายตัว ตัวอื่นในบ้านก็ติดได้เหมือนกันนะ

การติดต่อเชื้อราระหว่างสัตว์เลี้ยง ส่วนมากจะติดต่อกันโดยการสัมผัสกันโดยตรง จึงแนะนำให้แยกตัวที่เป็นออกจากตัวอื่นก่อน นอกจากนี้หากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆมีแผล สามารถติดเชื้อราจากเชื้อที่ปนเปื้อนในที่อยู่อาศัยได้ แนะนำให้ทำความสะอาดทุก 2 – 3 วัน (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อ Trichophyton mentagrophytes ได้ โดยใช้ไม้ถูแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที
- เชื้อรา dermatophyte รักษาหาย แต่ต้องใช้เวลา

ระยะเวลาในการรักษาเชื้อรา ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรค ภูมิคุ้มกันของสัตว์ป่วย และความรุนแรงของเชื้อ โดยส่วนมากจะใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 8 สัปดาห์

- การเพาะเชื้อราอาจจะไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว

การเพาะเชื้อราเป็นการตรวจว่ามีเชื้อราอยู่บนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงหรือไม่ ซึ่งการเพาะเชื้อรานอกจากจะใช้ตรวจว่าน้องเป็นเชื้อราแล้วยังใช้บอกว่ายังต้องทำการรักษาต่อหรือไม่ จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องเพาะเชื้อหลายครั้ง

- การรักษาเชื้อรา มีทั้งแบบกินยา และไม่กินยา

วิธีการรักษาเชื้อรา ที่นิยมมี 2 วิธีคือ การใช้ยาทา และ/หรือแชมพูยา และการกินยา ซึ่งคุณหมอจะเลือกวิธีการรักษาตามความรุนแรงของรอยโรค และภูมิคุ้มกันของสัตว์ป่วย หากเป็นแค่เฉพาะที่ สามารถใช้ยาทา และ/หรือแชมพูยาได้ แต่หากเป็นหลายตำแหน่งหรือเป็นทั่วตัว มักจะต้องกินยา ร่วมกับการใช้แชมพูยา

- แชมพูยารักษาเชื้อราใช้ทั้งตัวที่ติด และไม่ติดเชื้อรา

สัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อรา ควรอาบน้ำด้วยแชมพูยาสัปดาห์ละ 2 ครั้งจนกว่าจะหายดี ส่วนตัวอื่นๆที่เลี้ยงในบ้านควรอาบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อลดการปนเปื้อน และลดโอกาสการติดเชื้อราที่ผิวหนัง

..................

Reference :

- Natthanej L.and Supattra S.,2013, Dermatophytosis: from bench to bedside, The Journal of Tropical Medicine and parasitology Vol 36 (No. 2)

- Karen M.,2019, Dermatophytosis in cats and dogs: a practical guide to diagnosis and treatment, In Practice May 2019 | Volume 41 | 138-147
..................

บทความโดย

สพ.ญ.อภิลักษณ์  มหัธนันท์
..................
#เครื่องมือสัตวแพทย์#คลินิกสัตวแพทย์#โรงพยาบาลสัตว์#อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง#อุปกรณ์สัตวแพทย์#BEC#becvet#BECpremium #ไหมเย็บ #ไหมเย็บแผลสัตว์เลี้ยง #เชื้อราแมว #เชื้อราสุนัข #เชื้อราในสัตว์เลี้ยง
#dermatophytetest