เลือกไหมอย่างไร ให้มั่นใจได้ทุกเคส

ในการผ่าตัดทุก Procedure มักจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่ออย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป


ซึ่งกระบวนการหายของแผลของแต่ละเนื้อเยื่อนั้นจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนเหมือนกัน คือ coagulation phase, inflammation phase, proliferation phase และ maturations phase

แต่ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนจะต่างกันตามชนิดของเนื้อเยื่อ  เช่น แผลที่ผิวหนังสามารถหายได้ภายในไม่กี่วัน แต่แผลที่ fascia หรือ tendon ต้องใช้เวลา 40-50 วันกว่าความแข็งแรงจะกลับมาที่ 50% ซึ่งความแตกต่างนี้เองทำให้ต้องเลือกใช้วัสดุเย็บที่มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการหายของเนื้อเยื่อชนิดนั้นๆ จึงเป็นสาเหตุที่ต้องใช้วัสดุเย็บมากกว่า 1 ชนิดในการผ่าตัดแต่ละครั้ง 

ตารางแนะนำการเลือกใช้วัสดุเย็บ

 

Reference

1. Smeak D.D., (2021), Selection and use of currently available Suture Materials and Needles, Current Techniques in Small Animal Surgery (5th Edition)

2. Moore A.H.,(2022), How to choose a suture material for soft tissue surgery, Article  in  BSAVA Companion · January 2022

3. Kladakis S., (2014), Choosing sutures in small animal surgery, J Dairy Vet Anim Res. 2014

4. Daniel Koch, (2010), Handout Principles in Small Animal Soft Tissue Surgery

 

...................................

บทความโดย

สพ.ญ.อภิลักษณ์  มหัธนันท์

..................................

#เครื่องมือสัตวแพทย์#คลินิกสัตวแพทย์#โรงพยาบาลสัตว์#อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง#อุปกรณ์สัตวแพทย์#BEC#becvet#BECpremium #ไหมเย็บ #ไหมเย็บแผลสัตว์เลี้ยง #แผลสัตว์เลี้ยงแตก #แผลผ่าตัด #suture #SutureAnimal