Kidney disease in pets

อย่ามองข้ามปัญหาไตในสัตว์เลี้ยง
คนเลี้ยงส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่า การให้อาหารสัตว์ที่มีรสเค็มเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจทำให้เกิดโรคไต
แต่จริง ๆ ปัญหาที่ก่อให้เกิดโรคไต เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ วันนี้แอดจะพาไปดูค่ะว่า อะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาไตในสัตว์เลี้ยงบ้าง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไต

 

 

 

1. ความเสี่ยงจากอายุของสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้น

สัตว์ที่อายุยืนยาวนั้นอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตได้

 

 

2. สัตว์เลี้ยงที่มีพฤติกรรมการดื่มน้ำที่ไม่เหมาะสม

คนเลี้ยงส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่า การให้อาหารสัตว์ที่มีรสเค็มเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจทำให้เกิดโรคไต แต่อันที่จริงแล้วหากสัตว์เลี้ยงของเรามีพฤติกรรมการดื่มน้ำที่พอเหมาะ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตได้มากขึ้น

 

3. ความเสี่ยงจากการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงแบบปล่อยนอกบ้าน

เราไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทานอาหารหรือกินน้ำไม่สะอาดที่มีสารปนเปื้อนจากอะไรบ้าง หากเขาไปเลือกดื่มน้ำจากแหล่งน้ำขังหรือในกระถางต้นไม้ เขาอาจจะได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลง ปุ๋ยต่าง ๆ โดยเฉพาะสารเคมีประเภทน้ำยาหล่อเย็น (กลุ่ม Antifreeze ) ที่เรามักจะใช้ในรถหรือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไตวายเฉียบพลันใน สัตว์เลี้ยงได้นั่นเอง

 

ปัจจุบันพบว่ามีสุนัขและแมวมีปัญหาไตวายเป็นจำนวนมาก

ภาวะไตวาย (Kidney Failure หรือ Renal Failure) ในสัตว์เลี้ยงสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

 

 

คือการที่มีความเสียหายเกิดขึ้นที่ไต จากสาเหตุต่าง ๆ  เช่น ระบบทางเดินปัสสาวะ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของไต รับสารบางอย่างที่เป็นพิษต่อไต แล้วส่งผลถึงการกรองที่ไตทำให้เกิดการคั่งของของเสียในร่างกาย ซึ่งกรณีนี้สามารถรักษาให้ไตกลับมาปกติได้

 

 

ภาวะไตวายเรื้อรังจะสัมพันธ์กับช่วงอายุ โดยสุนัขพันธุ์เล็กส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงอายุ 10-14 ปี และพันธุ์ใหญ่มากกว่า 7 ปี แต่ในแมวพบว่า 30% ของแมวที่อายุมากกว่า 15 ปี จะมีภาวะโรคไตวายเรื้อรัง ภาวะไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หาย และไม่สามารถทำให้ไตกลับมาทำงานเป็นปกติได

 

อาการเริ่มแรกของโรคไต

สำหรับใครที่สงสัยว่า สัตว์เลี้ยงของเราต้องมีอาการยังไง ถึงจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตได้นั้น เริ่มแรกให้ลองเช็คดูตามนี้ค่ะ

การรักษาโรคไต

ภาวะไตวายเฉียบพลัน

หากวินิจฉัยโรคในระยะแรกเริ่ม สามารถตรวจพบภาวะไตวายเฉียบพลันและดูแลรักษาได้  ภาวะไตวายจากการที่เลือดไปเลี้ยงไตลดลง เช่น มีภาวะเสียเลือด shock ทำให้ความสามารถในการขับของเสียลดลงปัสสาวะออกน้อย แต่ยังไม่มีการทำลายเนื้อไต รักษาด้วยการให้น้ำเกลือและแก้ไขภาวะเลือดไปเลี้ยงไตลดลง ไตจะกลับเป็นปกติแต่ถ้ารักษาไม่ทัน  อาจมีการทำลายของท่อไต ก็อาจหายเป็นปกติได้ในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ถ้าเกิน 3 เดือนไปแล้วยังไม่ปกติก็จะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง

ภาวะไตวายเรื้อรัง

โรคไตในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการของโรค โดยปกติแล้ว อาการจะไม่ปรากฏจนกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของไตจะไม่ทำงานไตเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญในร่างกาย และหากสัตว์ป่วยเป็นโรคไตแล้ว การรักษาในปัจจุบันสามารถทำได้เพียงการรักษาตามอาการ และประคับประคองเท่านั้น ยังไม่สามารถรักษาให้ไตกลับมาทำงานเหมือนปกติได้ สัตวแพทย์อาจแนะนำการรักษาโดยขึ้นอยู่กับอาการ เช่น การบําบัดด้วยสารน้ำ การปรับเปลี่ยนอาหาร ให้ยาลดความดัน การฟอกไต หรือการปลูกถ่ายไต การจัดการเลือกโภชนาการพิเศษเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่มีส่วนช่วยในการดูแลภาวะไตวายเรื้อรัง

...................................

อ้างอิง :

https://1th.me/OCPlQ

https://www.baanlaesuan.com/166080/pets/health/kidney-failure

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

...................................

Share this entry