หินปูนในสุนัข

ฟันของสุนัขก็เหมือนกับฟันของคนเรา คือ จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ  เพราะการไม่ดูแลสุขอนามัยในช่องปาก จะนำไปสู่ปัญหาของโรคปริทันต์ ทำให้เนื้อเยื่อปริทันต์อักเสบ โดยเนื้อเยื่อปริทันต์ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเหงือก (gingiva) เนื้อเยื่อค้ำฟัน (cementum) เอ็นที่ยึดเยื่อหุ้มฟัน (periodontal ligament) และกระดูกเบ้าฟัน (alveolar bone)

สาเหตุของโรคปริทันต์เริ่มจากการมีเศษอาหารตามซอกฟัน ทำให้มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย และแคลเซียมที่บริเวณฟันจนเกิดเป็นหินน้ำลาย

จากหินน้ำลายหากไม่มีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีแล้วนั้นนานวันเข้าหินน้ำลายจะเกิดการก่อตัวเป็นหินปูน (calculus formation) เกาะตามฟันซี่ต่าง ๆ เมื่อเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นจะส่งผลให้เนื้อเยื่อปริทันต์อักเสบ เกิดการทำลายเยื่อบุผิวฟัน และเนื้อเยื่อรอบฟัน มีการอักเสบของเหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก รวมทั้งทำให้เกิดการสลายของกระดูกเบ้าฟันที่ยึดฟันอยู่ ในสุนัขที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์รุนแรงทำให้กรามหัก หรือเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่กระแสโลหิตทำให้ติดเชื้อในระบบอื่นของร่างกาย เช่น หัวใจ ตับ และไต ทำให้สัตว์เสียชีวิตได้ ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิด และจำนวนของเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงสารที่เชื้อแบคทีเรียเหล่านี้สร้างออกมาด้วย  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าปัญหากลิ่นปากเพียงเล็กน้อยที่เจ้าของอาจละเลยกับสัตว์เลี้ยงของท่านอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กระทบต่อสุขภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้  ดังนั้นเราควรเริ่มมาสังเกตอาการที่บ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงของท่านน่าจะเริ่มมีปัญหาฟัน

 

..............................................

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์