Kruuse Vet 10 Urine Strips

Kruuse Vet 10 Urine Strips ชุดทดสอบปัสสาวะสําหรับสุนัขและแมว สามารถตรวจได้ 10 ค่าทางเคมี แปรผลง่ายและรวดเร็ว 1. ควรตรวจปัสสาวะทันทีที่เก็บได้ หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 2. หากจําเป็นต้องเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจภายหลัง - เก็บไว้ในตู้เย็น - เก็บไว้ในภาชนะกันแสง - สามารถเก็บได้ 2-3 ชั่วโมงโดยค่าที่ได้ยังคงใกล้เคียงเดิม - ควรตั้งปัสสาวะที่แช่เย็นทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนทดสอบ