Our Blog

Oxygen Delivery

การใช้ออกซิเจนบำบัดมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มระดับออกซิเจนที่ขนส่งไปยังเนื้อเยื่อ หรือ Oxygen Delivery (OD)

Read More >

หินปูนในสุนัข

ฟันของสุนัขก็เหมือนกับฟันของคนเรา คือ จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

Read More >

How to perform and interpret dermatophyte cultures

แนวทางแนะนำเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการใช้อุปกรณ์ทดสอบเชื้อราผิวหนังเพื่อวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาลสัตว์

Read More >

8 วิธีการกำจัดกลิ่นอึและฉี่แมว

วิธีกำจัดกลิ่นฉี่และอึแมวทั้งในและนอกบ้าน ตอบโจทย์ทั้งคนเลี้ยงสัตว์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ที่สำคัญในช่วงวิกฤติไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระบาด การที่เราต้องอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงของเรามากขึ้น สิ่งที่สำคัญคูแลความสะอาดของที่พักอาศัย

Read More >

How to Eickemeyer Narkovet

แนะนำการใช้งานเครื่องดมยา Eickemeyer Narkovet 1. แนะนำอุปกรณ์และส่วนต่างๆ 2. การติดตั้งอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ 3. การเริ่มการใช้งานเบื้องต้น

Read More >