Our Blog

polyglycolic acid with preserving liquid

ในทุกครั้งที่มีการดึงวัสดุเย็บออกจากม้วนเพื่อใช้งาน จะมีอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในม้วนของวัสดุเย็บ ซึ่งส่งผลให้ก๊าซที่เป็นสารเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา Hydrolysis ของตัววัสดุเย็บ มีประสิทธิภาพลดลงเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่มีการดึงวัสดุเย็บมาใช้

Read More >

Battery maintenance veterinary equipment

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทางสัตวแพทย์ในทุกๆ วันนี้มีมากมายหลากหลาย บางชนิดมีแบตเตอรี่ในตัว เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดความดัน Ultrasonic Doppler , เครื่อง Monitor การหายใจ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ Monitor สัตว์ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบแห้ง (Lead Acid Battery)

Read More >

Flat Blood Pressure Probe

มาทำความรู้จักกับ Flat Blood Pressure Probe องค์ประกอบสำคัญของเครื่อง Ultrasonic Doppler

Read More >

Vet basic Ophthalmic surgery

ความผิดปกติหรือบาดแผลบริเวณตาที่พบในสัตว์เลี้ยงที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด (ophthalmic surgery) นั้น ต่างจากการผ่าตัดปกติทั่วไปเพราะเป็นบริเวณขนาดเล็กและต้องใช้ความละเอียดอ่อนทั้งฝีมือและอุปกรณ์ที่ต้องพิเศษกว่าอุปกรณ์ผ่าตัด soft tissue ทั่วไป บทความนี้จึงขอรวบรวมวัสดุเย็บและอุปกรณ์ผ่าตัดตาเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้คุณหมอสัตวแพทย์ได้เป็นแนวทางในการเลือกใช้งานกันนะคะ

Read More >

Sutures and Suture selection

วัสดุเย็บในอุดมคติต้องมีคุณสมบัติคือ ผูกจับได้ถนัดมือ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายน้อย ยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย ผูกปมได้แน่นหนามั่นคง ไม่ทำให้เนื้อเยื่อหดตัว ไม่ดูดซับของเหลว(noncapillary action) ไม่ก่อให้เกิดการแพ้, ก่อมะเร็ง, ก่อให้เกิดสภาพแม่เหล็ก

Read More >

Orthopedic Surgery

การศัลยกรรมกระดูกทางสัตวแพทย์ในปัจจุบันนี้ มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการศัลยกรรม เพื่อให้กระดูกที่หัก หรือแตก สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Pin , Plate , Screw ,Wire  

การใช้ Plate และ Screw สามารถช่วยให้กระดูกที่หัก  หรือแตกนั้นเกิดการเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด Plate และ Screw มีอยู่หลายรูปแบบในการใช้งาน ตามลักษณะการแตกหัก ตำแหน่ง รวมถึงชนิดของกระดูก

Screw นั้นเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่จำเป็นต้องเลือกใช้งานตามชนิดของกระดูกที่หัก หรือแตก

 

ชนิดของ Screw

Screw ที่เลือกใช้ในการศัลยกรรมกระดูกแบ่งได้ดังนี้

1. Cortical Screw
ใช้กับกระดูก Cortical Bone หรือกระดูกเนื้อแน่นเป็นกระดูกที่มีเนื้อกระดูกหนาแน่น และเรียงตัวกันเป็นชั้น จนกลายเป็นพื้นผิวของกระดูกเพื่อป้องกันโพรงภายใน และค้ำจุนร่างกาย

ลักษณะของ Screw จะมีระยะเกลียวที่แคบและถี่และแกนกลางของเกลียวที่หนา เพื่อให้มีความแข็งแรงมากในการยึด Cortical Bone ที่มีเนื้อกระดูกหนาแน่น

2.Cancellous Screw

ใช้กับกระดูก Cancellous Bone หรือกระดูกเนื้อนิ่มเป็นกระดูกที่มีเนื้อกระดูกเป็นลักษณะโปร่งคล้ายเส้นใยภายในโพรงกระดูก จึงมีความแข็งแรงน้อยกว่า Cortical Bone แต่มีพื้นที่ผิวมากกว่า เป็นที่อยู่ของเส้นเลือดแดง และเส้นเลือดดำ

ลักษณะของ Screw จะมีระยะเกลียวที่หางมากกว่ากับแกนกลางของเกลียวจะหนาน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ Cortical Screw เพื่อให้มีพื้นที่ในการจับกระดูกCancellous Bone ที่มีเนื้อกระดูกนิ่มได้มาก

3. Self-tapping Screw

Self-tapping Screw เป็น Screw ที่สามารถทำเกลียวได้ด้วยตัวเอง

โดยปกติการใส่ Screw จำเป็นต้องใช้ Tap ในการทำเกลียวก่อนที่จะใส่ Screw ทุกครั้ง แต่สำหรับ Self-tapping Screw สามารถใส่ Screw ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ Tap ในการทำเกลียวก่อน

Self-tapping Screw มีทั้งแบบ Cortical Self-tapping Screw และ Cancellous Self-tapping Screw

 

วิธีการดู Screw

แบบไหนเป็น Self-tapping เทียบกับ Screw ปกติ

1. Self-tapping Cortical Screw เทียบกับ Cortical Screw ปกติ

สังเกตที่ปลายเกลียวของ Screw ในส่วนของ Self-tapping ตรงปลายจะมีลักษณะตัดเฉียงที่เรียกว่า Cutting Flutes ซึ่ง Screw ปกติปลายจะไม่มีการตัดเฉียง ดังรูป

2. Self-tapping Cancellous Screw เทียบกับ Cancellous Screw ปกติ

สังเกตที่ปลายเกลียวของ Screw ในส่วนของ Self-tappingตรงปลายจะมีลักษณะเกลียวแหลมเหมือนตะปู ซึ่ง Screw ปกติปลายจะโค้งมนไม่แหลม ดังรูป

 

ข้อดี

Self-tapping Screw เทียบกับ Screw ปกต

สามารถใส่ Screw ได้ทันที และรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Tap ทำเกลียว ช่วยลดเวลาในการศัลยกรรมกระดูกได้

เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ Tap ทำเกลียว จึงทำให้ไม่ต้องมี Tap และอุปกรณ์อื่นที่ใช้รวมกัน จึงช่วยลดขั้นตอนในการทำและใช้อุปกรณ์ในการศัลยกรรมกระดูกน้อยกว่า

Self-tapping Screw จะสามารถทำเกลียวที่ยึดกับกระดูกได้แน่น เพราะมีเกลียวคมกว่า Screw แบบปกติ เพื่อช่วยในการเหนี่ยวนำให้เกิดเกลียว  รวมถึงปลายเกลียวลักษณะเป็นรอยตัดที่ช่วยในการกำจัดเศษของกระดูกเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัดขณะทำการไข Screw เข้าไปยังกระดูก

Cortical Self-tapping Screw สามารถใช้กับ Cortical Bone ที่มีชั้นกระดูกบาง รวมถึง Cancellous Bone ได้ แต่ใน Cancellous Bone ความสามารถในการยึดกระดูกของ Cortical Self-tapping Screw จะไม่ดีเท่ากับ Cancellous Self-tapping Screw

จากคุณลักษณะ และข้อดีต่าง ๆ ของ Self-tapping Screw ที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการศัลยกรรม รวมถึงช่วยลดจำนวนอุปกรณ์ในการศัลยกรรมกระดูก  จึงทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มาจากการทำศัลยกรรมกระดูกลดลง ส่งผลให้ Self-tapping Screw เริ่มเป็นที่นิยม และถูกเลือกมาใช้ในการศัลยกรรมกระดูกมากขึ้นในปัจจุบัน

............................................
บทความโดย : น.สพ.พุทธาพงศ์ เกียรติธรรมลาภ

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry

 

 

 

 

 

 

...................................................
บทความโดย : น.สพ.พุทธาพงศ์ เกียรติธรรมลาภ

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry

...................................................
บทความโดย : น.สพ.พุทธาพงศ์ เกียรติธรรมลาภ

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry

...................................................
บทความโดย : น.สพ.พุทธาพงศ์ เกียรติธรรมลาภ

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

Share this entry

Read More >

Cranial Cruciate Ligament (CCL) Rupture

เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด
เกิดได้หลายสาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อย เช่น จากอุบัติเหตุตกจากที่สูงจนเกิดการบิดงอของข้อเข่าเข้าด้านในจนทำให้เอ็นฉีกขาดได้

 

รูปแสดงตำแหน่งของเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าซึ่งในสภาพปกติเอ็นจะทำหน้าที่ในการยึดกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ไม่ให้เคลื่อนไปทางด้านหน้ามากเกินไป แต่เมื่อมีการฉีกขาดเกิดขึ้น กระดูก Tibia ก็จะเคลื่อนไปทางด้านหน้าได้อย่างอิสระสุนัขจะเดินไม่คล่อง และไม่ยอมลงน้ำหนัก

การตรวจวินิจฉัย

ตรวจดูการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของกระดูก Tibia โดยปกติแล้วจะไม่สามารถดันให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้ (Cranial Drawer Sign test)

Cr : https://dogkneeinjury.com/drawer-signtest-and-tibial-compression-exam/

การรักษาโดยทั่วไปแนะนำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดอาการปวดและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อ เพระถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลให้ สุนัขไม่ยอมใช้ขา ไม่ยอมลงน้ำหนัก และหากทิ้งระยะไว้นานอาจทำให้กล้ามเนื้อขาฝ่อลีบตามมาได้

การศัลยกรรมด้วยวิธีการใช้ Cranial Cruciate Suture

(Extracapsular Lateral Suture Stabilization)

 

 

เปิด Joint capsuleจะพบ CCL ที่ขาด

 

 

ตัดชิ้นส่วน CCL  ที่ขาดออก

 

 

เอา meniscus ส่วนที่เสียหายออกแล้วเย็บปิด Joint Capsule ด้วย Absorbable suture จากนั้นทำการเจาะรูด้วย (drill ขนาด 2.5 - 3.5 mm)ที่ตำแหน่ง Proximalของ Tibia

 

 

ใช้เข็มโค้งที่ติดมากับ CCL Suture เกี่ยว Fabella จากด้านบนลงไปด้านล่าง จากนั้นสอด Suture ผ่าน Distal Patella Ligament จากด้านนอกมาด้านใน และสอด Suture มาที่รู Proximal ของ Tibia ที่ทำการเจาะไว้ จากด้านในไปด้านนอก

 

 

สอดวัสดุเย็บทั้งสองด้านเข้าไปในท่อ crimpจากนั้นใช้ crimp forceps หนีบให้ crimp บีบติดกัน

 

#BEC  #becvet #เครื่องมือสัตวแพทย์  #อุปกรณ์สัตวแพทย์ 

...................................

Share this entry

Read More >

plate 3.5 mm. 6 hole

ขั้นตอนการใส่ Plate (จากตัวอย่างการใส่ plate 3.5 mm. 6 hole)

Read More >
12